2 rysáit gyda olew cnau coco yn y Thermomix

Mae olew cnau coco yn a ddefnyddir yn helaeth mewn bwyd Asiaidd, yn enwedig iawn yn India a De-ddwyrain Asia, er bod yn rhaid dweud ei fod yn fwy a mwy poblogaidd yn y Gorllewin. Prif fanteision olew cnau coco wrth goginio yw:
  • Blas llyfn a blasus sy'n rhoi cyffyrddiad arbennig i'ch paratoadau.
  • Mae'n olew sydd yn gwrthsefyll tymereddau uchel cyn llosgi, sy'n ei gwneud hi'n ddelfrydol ar gyfer ffrio heb golli ei briodweddau yn y gwres.
Nid yw'n syndod felly mai olew cnau coco yw sylfaen sylfaenol llawer o ryseitiau: cyri, reis, cawliau, prydau llysieuol, bwyd Thai a phwdinau dirifedi. Fe'i defnyddir hefyd yn lle delfrydol ar gyfer margarîn a menyn mewn pwdinau. Gallwch chi baratoi eich un chi olew cnau coco gwyryf yn y Thermomix, ar ei ben ei hun mae angen cnau coco brown aeddfed iawn arnoch chi. Torrwch ef i fyny a thynnwch y mwydion gyda llwy gref, gan ei fewnosod rhwng y gragen a'r cig cnau coco. Torrwch ef yn ddarnau bach, rhowch ef yn y gwydr gyda sblash o ddŵr a'i raglennu ar gyflymder blaengar 5-10 am 60 eiliad. Yna gwasgwch y past hwn gyda mwslin neu hidlydd coffi nes bod yr holl hylif yn cael ei dynnu, gadael iddo orffwys yn yr oergell am 24 awr fel bod y llaeth cnau coco yn gwahanu oddi wrth yr olew. Bydd y cyntaf yn ffurfio haen ar yr wyneb a gallwch ei dynnu gyda chymorth llwy, mae ei ddefnyddio yn eich coffi yn hyfrydwch. Bydd yr olew cnau coco yn aros ar y gwaelod ac yn voila, gallwch nawr elwa o briodweddau'r olew rhyfeddol hwn.
Bwyd go iawn Brownie yn y ThermomixPor cogyddRysáit iach ar gyfer brownie bwyd go iawn yn y thermomix, fel nad ydych chi'n colli'r pleser o bwdin blasus yn bwyta'n iach, rydyn ni'n ei egluro i chi gam wrth gam fel y gallwch chi ei wneud gartref gyda chynhwysion sylfaenol iawn.