6 rysáit gyda zucchini yn y Thermomix

Peli Cig Llysieuol ZucchiniPor cogyddRysáit peli cig Zucchini yn y thermomix. Rydym yn esbonio'n fanwl yr holl gamau i baratoi'r dysgl llysieuol flasus ac iach hon
Hufen Zucchini yn y ThermomixPor cogyddDysgwch sut i baratoi hufen zucchini blasus yn y thermomix, byddaf yn dangos yr holl driciau i chi i'w wneud yn hufen gorau i chi ei flasu erioed
Peli cig cig llo mewn saws llysiauPor cogyddRysáit hynod o hwyl ar gyfer peli cig eidion gyda ratatouille a saws llysiau, sy'n ddelfrydol ar gyfer gofalu amdanom ein hunain a maldodi ein hunain gan nad yw'n calorig iawn.
Ratatouille yn y ThermomixPor CaffeteriaPwy na chafodd ei symud i weld sut y dychwelodd yr Anton Ego anodd am ychydig eiliadau i'w blentyndod a newid ei wyneb yn llwyr wrth roi cynnig ar y rysáit a wasanaethodd Remy iddo yn y ffilm "Ratatouille"? Heddiw, byddwn yn teithio i flasau Ffrainc diolch i'n Thermomix.
PistolPor cogyddMae Ratatouille yn bryd iach a blasus sy'n cael ei wneud o wahanol lysiau. Rydyn ni'n dod â rysáit i chi ar gyfer ratatouille yn y Thermomix sydd mor dda fel y gellir ei fwyta ar ei ben ei hun neu fynd gydag ef.