4 rysáit gyda caramel yn y Thermomix

Fflan gaws yn y thermomixPor cogyddRwy'n defnyddio'r rysáit hon yn aml iawn pan nad oes gennyf amser gan nad oes angen popty na llawer o gynhwysion arno ond rwyf am wneud rhywbeth blasus i bwdin, neu ddifyrru ymweliad ers i mi ddweud wrthych fod y fflan gaws yn Thermomix yn well na'r un a baratowyd. â llaw, mae ei wead yn flasus iawn.
Fflan pwdin reis yn y ThermomixPor cogyddGyda'r rysáit syml hon gallwn baratoi fflan pwdin reis blasus ac mewn ychydig iawn o gamau diolch i ddefnyddio'r Thermomix.