5 rysáit gyda cenhinen yn y Thermomix

Byrgyr cyw iâr yn y ThermomixPor cogyddYdych chi wedi ceisio gwneud eich byrgyrs cartref eich hun? Rwy'n golygu cig, gan wybod beth rydych chi'n ei roi ynddo, heb sefydlogwyr, cadwolion, blawd prin ... Ar wahân i fod yn gyfoethog, maen nhw'n iachach ac rydych chi'n gwybod beth rydych chi'n ei fwyta neu'n bwydo'ch teulu.
Hufen Boletus yn y thermomixPor cogyddOs ydw i'n hoffi hufen madarch, dyna'r hufen boletus. Mae ei arogl dwys yn llenwi'r dysgl flasus hon â blas, sydd hefyd yn eithaf deniadol pan gyflwynir rhai madarch wedi'i sleisio iddi.
Thermomix MinestronePor CaffeteriaMae Minestrone yn rysáit nodweddiadol ar gyfer bwyd Eidalaidd. Mae'n gawl llysiau yr ychwanegir pasta neu reis ato. Heddiw, byddwn yn gwneud un gyda chymorth ein Thermomix.
Hufen Pwmpen (ThermomixPor cogyddMae paratoi hufen pwmpen cyfoethog yn y thermomix yn ddarn o gacen, ychwanegir yr holl gynhwysion ac mae wedi'i raglennu - nid oes unrhyw esgusodion dros beidio â bwyta'n iach gyda'r rysáit hufen bwmpen hon.