2 rysáit gyda madarch yn y Thermomix

Nygets fegan yn y ThermomixPor cogyddRysáit i wneud nygets fegan yn y thermomix, ffordd syml ac ymarferol iawn o fwyta mwy o lysiau a llai o gig
Risotto madarch sych yn y ThermomixPor cogyddDysgl gyfoethog wedi'i seilio ar reis a madarch sy'n cael ei wneud yn ymarferol yn unig gyda'n annwyl Thermomix, ac ni fydd y risotto madarch hwn yn eich gadael yn ddifater.